Přihlášení uživatele

Logo
Doplňková fotka

Prevence a osvěta

Úvodní fotka Asociace dobrovolných záchranářů Česká republika z.s.

Primárním účelem vzniku Asociace dobrovolných záchranářů Česká republika v roce 2008 byla poměrně velká neznalost pravidel poskytování předlékařské první pomoci mezi laickou veřejností a přítomnost velkého množství mýtů o základních krocích. Jako profesionální záchranáři víme, že bez pomoci laiků na místě je naše snaha účinně pomoci velmi složitá a mnohdy marná. Laický záchranář je na místě mnohem dříve než profesionální pomoc. Proto se snažíme vzdělávat se stejným důrazem jako zachraňovat.

Počátky naší preventivní skupiny nebyli vůbec jednoduché - minimum podpory, minimum vybavení. Většinou zapůjčené výukové materiály, simulátory pro resuscitaci, desítky hodin volného času věnovaného snaze prezentovat první pomoc jako něco běžného a přirozeného pro každého, bez rozdílu pohlaví, věku a vzdělání. Co nám rozhodně nechybělo, byla chuť rozvíjet společnou vizi a každý ohlas nás motivoval vylepšovat, zdokonalovat a posouvat možnosti výuky.

Cílovou skupinou našich preventivních aktivit jsou návštěvníci jednodenních akcí, kde se náš program setkává odnepaměti s velikým zájmem. Zaměřili jsme se především na dětské dny, festivaly volnočasových aktivit nebo dny oslav integrovaného záchranného systému. Společně s narůstajícím zájmem rostla i naše materiální základna. Vlastní výukové simulátory, profesionální záchranářské vybavení k ukázkám práce záchrany osob či vznik skupiny pro reálné maskování poranění.

Velkým mezníkem našich aktivit bylo pořízení vlastního staršího sanitního vozidla. Na jeho uvedení do provozu jsme odpracovali desítky hodin, ale získali jsme možnost přiblížit dětem reálné simulace zásahu záchranných složek při dynamických ukázkách.

Naše přítomnost na akcích pro veřejnost se stala velmi vyhledávanou a již po třech letech jsme se mohli chlubit bezmála stovkou akcí, kterých jsme se zúčastnili napříč celou republikou. Snažili jsme se vyhovět organizátorům lokálních akcí s návštěvností pár desítek lidí, ale troufli jsme si i na významné akce s návštěvností desítek tisíc lidí.

V případě zájmu máme zkušenosti i se zajištěním programu pro děti základních i mateřských škol.

Kartička mladého záchranáře

S cílem zaujmout a upoutat pozornost našich návštěvníků vznikl podnět vytvořit motivaci a zároveň upomínkový předmět. Slovo dalo slovo a v roce 2011 vzniká projekt „Průkaz mladého záchranáře“. Tato zdánlivě nepatrná drobnost se stala tahákem našich akcí. Každý malý návštěvník touží získat vlastní kartičku záchranáře vystavenou na jeho jméno. Její získání však není vůbec jednoduché. Předvedení teoretických vědomostí formou testu, umění obvazové techniky a hlavně důkladné prověření umu oživování na resuscitačním simulátoru. Teprve tehdy je náš mladý frekventant hoden ocenění vlastním průkazem. Čísla tísňových linek na rubu karty jsou jen dalším vzdělávacím prvkem, který si mimoděk odnáší ve své kapsičce. Za pět let trvání projektu jsme rozdali téměř 1500 kartiček, což považujeme za obrovský úspěch.

Samozřejmě se zaměřujeme i na testování a zdokonalování vědomostí dospělého doprovodu. Mezitím než děti splní všechny tři náročné úkoly pro získání průkazu, naši instruktoři využijí nečinnosti rodičů a zapojí je do výuky.

Atraktivnost našemu programu dodáváme i možností prezentace záchranářského vybavení, ukázky sanitního vozidla či ukázkami záchrany osob. Nejzajímavější je pak bezpochyby předvedení fixačního a transportního vybavení záchranářů. Pomůcky používané především u vážných úrazů, dopravních nehod či pádů na kole nejen přiblíží složitou práci záchranářů, ale dokáží působit i jako prevence úrazů převážně pro děti. Stávají se tak praktickým nástrojem vysvětlení, proč je důležité používat helmu na kole či lyžích, co hrozí při pádu ze stromu a proč by měli své zdraví chránit. Samozřejmostí je pak důkladné prozkoumání a osahání všech záchranářských pomůcek.

Dynamické ukázky

Většina lidí si ani nechce připustit myšlenku, že se stanou účastníky nebo svědky mimořádné události, jako je například dopravní nehoda. Naši instruktoři coby metodici záchranných složek rádi předvedou sled událostí při těchto situacích. Byli jsme jedni z prvních, kteří zavedli komentované dynamické ukázky záchrany osob. Návštěvník se pak mnohem snadněji orientuje v jednotlivých krocích, je mu vysvětlena časová osa zásahu včetně zdánlivých časových prodlev. O atraktivnosti ukázky pro děti pak nemusíme ani mluvit.

S rostoucím vybavením, know-how a účastí na stále větších a navštěvovanějších akcích, jsme byli nuceni neustále zlepšovat naší nabídku. Video a fotoprojekce, interaktivní příručky, celodenní akce. Tyto a další faktory nás donutili pořídit týlové zabezpečení. Elektrogenerátory, počítače, přístřešky, osvětlení, polní kuchyně. Do letošního května bylo rozvinutí našeho pracoviště otázkou půldruhé hodiny pro několik lidí. Přívěsný vozík a sanitka praskaly ve švech. Nepřítelem bylo špatné počasí, vybavení trpělo a elektřina nešla použít.

Zlomový rok pro naší preventivní činnost

Rok 2016 se stal zlomovým, neboť jsme si splnili dlouholetý sen. Z našetřených peněz jsme v roce 2015 zakoupili vyřazený, leč technicky velmi zachovalý autobus určený pro přepravu vězňů. Jeho vnitřní prostor se přímo nabízí pro vytvoření interaktivní učebny první pomoci a pro vytvoření nutného/nezbytného zázemí tolik potřebného při většině aktivit naší asociace. Vzhledem k nedostatku financí jsme se rozhodli pustit se do náročné přestavby sami. Desítky hodin práce a několik probdělých nocí dalo vzniknout něčemu v naší republice naprosto nevídanému. Postavili jsme si vlastní výukový autobus autonomní na energii, s připojením k wifi, osvětlením, rozvody elektřiny, ozvučením, ložnicí a kuchyňskou linkou. Za necelé dva měsíce, kdy byl po přestavbě uveden do provozu, se zúčastnil tří preventivních akcí s obrovskou návštěvností, posloužil jako štáb Policii ČR při oslavách 800. výročí města Příbram a poskytl zázemí hasičské jednotce při rozsáhlém požáru tří rodinných domů ve Vestci. Jsme rádi, že jsme se rozhodli k jeho pořízení. Preventivní činnost s jeho pomocí získává naprosto diametrální rozměr. Výstava historického zdravotnického vybavení v jeho útrobách je pak třešničkou na dortu.

Vzhledem k tomu, že ne všude je možné jet s autobusem, rozšířili jsme naše vybavení i o nafukovací záchranný stan. Kouzlo tohoto stanu je v jeho rychlém postavení nafouknutím vysavačem. Plochu 30 metrů čtverečních získáme za pouhé čtyři minuty. Pro usnadnění jeho nasazení a transportu aktuálně vlastními silami přestavujeme vyřazené policejní vozidlo. Technický vůz bude kromě stanu převážet elektrogenerátor, průmyslový vysavač, catering, mobiliář, nářadí, vytápění stanu a další potřebný materiál. Stane se tak dalším důležitým a unikátním vybavením potřebným pro zajištění provozu preventivní skupiny a zajisté najde i využití potřebám integrovaného záchranného systému.