Přihlášení uživatele

Logo
Doplňková fotka


K záchraně života je nezbytných hned několik schopností začínajích na písmeno E.

Záchranář musí být rozhodně ERUDOVANÝ. Bez základních znalostí není možné provést záchranu života, a to i s vědomím, že mnohdy rozhoduje zdravý selský rozum. Dále je to EMPIRIE, tedy vědomosti nabyté zkušenostmi, pozorováním a každodenní vyčerpávající praxí. Z výše uvedeného logicky vyplývá EDUKACE. Jsme přesvědčeni, že záchranář se prostě musí učit celý svůj život. Záchrana života také musí být EFEKTIVNÍ. Efektivita velmi často přímo souvisí s časem. Tedy rychlý zásah v co možná nejkratším čase a s co nejmenším úsilím. Záchranář musí umět být ENERGICKÝ, tedy ne váhavý či pasivní. Přitom ale nesmí ohrozit nejen zachraňovaného, ale ani sebe. Bez záchranáře není zachráněný. To vše by ale nebylo zhola nic bez jedné klíčové schopnosti začínající na E, která všechny předchozí vlastnosti a pojmy spojuje nebo je jimi propletena jako pomyslná červená nit. A tou je EMPATIE. Záchranář má zcela nutně mít empatický přístup k pacientovi, jeho pocitům, potřebám, studu, bolesti, strachu, obavám. KOLEKTIVNÍ EMPATIE je pak neskutečně složitou pavučinou vztahů a vazeb uvnitř týmu, která se obrací nejen ven, k zachraňovanému, ale i dovnitř týmu, od jednoho záchranáře k druhému. A jen kolektivní empatie pak vede k synergii, ke slučování všech E k záchraně života nebo i lidské důstojnosti.

Poslední články

Dvoudenní kurz zdravotníku KPJ

11:33:09 26.1.2020 | Vzdělávání složek IZS

Ve dnech 23. a 24. 1. jsme na našem výcvikovém středisku ve Vestci realizovali tradiční dvoudenní kurz pro zdravotníky KPJ Středočeského kraje. Tato dnes již tradiční akce, kterou ...

Číst dále

Požár RD v Jesenici dne 20. 1. ...

20:32:07 20.1.2020 | Intervence

Aktuálně naši záchranáři zasahují u požáru v Jesenici. Na žádost KOPIS Středočeského kraje jsme zřídili týlové zázemí pro zasahující jednotky požární ochrany. Na místě ...

Číst dále

Preventivní činnost

20:03:32 28.9.2019 | Prevence

Jednou z našich činností, nutno podotknout stěžejní, jsou preventivní činnosti. Rádi ukazujeme těžkou profesi záchranářů a učíme veřejnost jak postupovat u mimořádných ...

Číst dále

S podporou

Znak obce Vestec

Máte zájem nás také podporovat?

Stačí napsat na ltlaskal@adzcr.eu