Přihlášení uživatele

Logo
Doplňková fotka

K záchraně života je nezbytných hned několik schopností začínajích na písmeno E.

Záchranář musí být rozhodně ERUDOVANÝ. Bez základních znalostí není možné provést záchranu života, a to i s vědomím, že mnohdy rozhoduje zdravý selský rozum. Dále je to EMPIRIE, tedy vědomosti nabyté zkušenostmi, pozorováním a každodenní vyčerpávající praxí. Z výše uvedeného logicky vyplývá EDUKACE. Jsme přesvědčeni, že záchranář se prostě musí učit celý svůj život. Záchrana života také musí být EFEKTIVNÍ. Efektivita velmi často přímo souvisí s časem. Tedy rychlý zásah v co možná nejkratším čase a s co nejmenším úsilím. Záchranář musí umět být ENERGICKÝ, tedy ne váhavý či pasivní. Přitom ale nesmí ohrozit nejen zachraňovaného, ale ani sebe. Bez záchranáře není zachráněný. To vše by ale nebylo zhola nic bez jedné klíčové schopnosti začínající na E, která všechny předchozí vlastnosti a pojmy spojuje nebo je jimi propletena jako pomyslná červená nit. A tou je EMPATIE. Záchranář má zcela nutně mít empatický přístup k pacientovi, jeho pocitům, potřebám, studu, bolesti, strachu, obavám. KOLEKTIVNÍ EMPATIE je pak neskutečně složitou pavučinou vztahů a vazeb uvnitř týmu, která se obrací nejen ven, k zachraňovanému, ale i dovnitř týmu, od jednoho záchranáře k druhému. A jen kolektivní empatie pak vede k synergii, ke slučování všech E k záchraně života nebo i lidské důstojnosti.

Poslední články

Cvičení Vlak 2018

13:35:58 5.10.2018 | Intervence

Dne 3. 10., krátce po jedenácté hodině dopolední, se na operační středisko hasičů dovolávají první svědci výbuchu vagónu osobního vlaku s žádostí o pomoc. V první chvíli není ...

Číst dále

Cvičení DÉMON

13:26:56 13.9.2018 | Intervence

Jsme poctěni, že jsme dostali možnost zúčastnit se cvičení DÉMON 11. 9. 2018, v součinnosti se ZZS hl. m. Prahy. Do cvičení jsme nasadili čtyři naše vozy s devíti členy, kteří ...

Číst dále

Prázdninová činnost

13:00:32 13.9.2018 | Prevence

Abyste si nemysleli, že jsme o prázdninách nic nedělali, přinášíme výčet aktivit naší preventivní skupiny.

7. 7. 2018
První prázdninovou akcí byla návštěva ...

Číst dále

S podporou

Znak obce Vestec
Logo firmy Knezek
Logo firmy Profiq

Máte zájem nás také podporovat?

Stačí napsat na ltlaskal@adzcr.eu