Přihlášení uživatele

Logo
Doplňková fotka


K záchraně života je nezbytných hned několik schopností začínajích na písmeno E.

Záchranář musí být rozhodně ERUDOVANÝ. Bez základních znalostí není možné provést záchranu života, a to i s vědomím, že mnohdy rozhoduje zdravý selský rozum. Dále je to EMPIRIE, tedy vědomosti nabyté zkušenostmi, pozorováním a každodenní vyčerpávající praxí. Z výše uvedeného logicky vyplývá EDUKACE. Jsme přesvědčeni, že záchranář se prostě musí učit celý svůj život. Záchrana života také musí být EFEKTIVNÍ. Efektivita velmi často přímo souvisí s časem. Tedy rychlý zásah v co možná nejkratším čase a s co nejmenším úsilím. Záchranář musí umět být ENERGICKÝ, tedy ne váhavý či pasivní. Přitom ale nesmí ohrozit nejen zachraňovaného, ale ani sebe. Bez záchranáře není zachráněný. To vše by ale nebylo zhola nic bez jedné klíčové schopnosti začínající na E, která všechny předchozí vlastnosti a pojmy spojuje nebo je jimi propletena jako pomyslná červená nit. A tou je EMPATIE. Záchranář má zcela nutně mít empatický přístup k pacientovi, jeho pocitům, potřebám, studu, bolesti, strachu, obavám. KOLEKTIVNÍ EMPATIE je pak neskutečně složitou pavučinou vztahů a vazeb uvnitř týmu, která se obrací nejen ven, k zachraňovanému, ale i dovnitř týmu, od jednoho záchranáře k druhému. A jen kolektivní empatie pak vede k synergii, ke slučování všech E k záchraně života nebo i lidské důstojnosti.

Poslední články

ILCAD 2020

17:35:25 17.6.2020 | Vzdělávání složek IZS

ILCAD 2020 - The International Level Crossing Awareness Day

Dnes jsme se opět zapojili do projektu ILCAD, který je mezinárodní kampaní propagující bezpečnost na železničních ...

Číst dále

Týlové zabezpečení

20:14:03 30.5.2020 | Vzdělávání složek IZS

Dnešní den strávila naše členská základna školením obsluhy vybavení pro týlové zabezpečení. Cílem bylo rozvinout kompletní evakuační centrum se vším vybavením, kterým ...

Číst dále

Současná situace

19:10:39 2.5.2020 | Ostatní

Dlouho jsme nepřidali žádný příspěvek. Vzhledem k současné situaci, je většina našich členů k dispozici svým zaměstnavatelům v rámci plnění svých povinností na výjezdových ...

Číst dále

S podporou

Znak obce Vestec

Máte zájem nás také podporovat?

Stačí napsat na ltlaskal@adzcr.eu