Přihlášení uživatele

Logo
Doplňková fotka


K záchraně života je nezbytných hned několik schopností začínajích na písmeno E.

Záchranář musí být rozhodně ERUDOVANÝ. Bez základních znalostí není možné provést záchranu života, a to i s vědomím, že mnohdy rozhoduje zdravý selský rozum. Dále je to EMPIRIE, tedy vědomosti nabyté zkušenostmi, pozorováním a každodenní vyčerpávající praxí. Z výše uvedeného logicky vyplývá EDUKACE. Jsme přesvědčeni, že záchranář se prostě musí učit celý svůj život. Záchrana života také musí být EFEKTIVNÍ. Efektivita velmi často přímo souvisí s časem. Tedy rychlý zásah v co možná nejkratším čase a s co nejmenším úsilím. Záchranář musí umět být ENERGICKÝ, tedy ne váhavý či pasivní. Přitom ale nesmí ohrozit nejen zachraňovaného, ale ani sebe. Bez záchranáře není zachráněný. To vše by ale nebylo zhola nic bez jedné klíčové schopnosti začínající na E, která všechny předchozí vlastnosti a pojmy spojuje nebo je jimi propletena jako pomyslná červená nit. A tou je EMPATIE. Záchranář má zcela nutně mít empatický přístup k pacientovi, jeho pocitům, potřebám, studu, bolesti, strachu, obavám. KOLEKTIVNÍ EMPATIE je pak neskutečně složitou pavučinou vztahů a vazeb uvnitř týmu, která se obrací nejen ven, k zachraňovanému, ale i dovnitř týmu, od jednoho záchranáře k druhému. A jen kolektivní empatie pak vede k synergii, ke slučování všech E k záchraně života nebo i lidské důstojnosti.

Poslední články

Junior Cup SZBK ČR

7:37:00 30.5.2017 | Intervence

V sobotu 27. 5. se náš psovod Filip Telk (15) zúčastnil svého druhého představení na Junior Cup. V loňském roce chyběl z důvodu zranění svého psa. V roce 2015 obsadil druhé místo a ...

Číst dále

Hasičský fesťák

21:19:17 16.5.2017 | Prevence

Dne 6. 5. jsme přijali pozvání na Hasičský fesťák do nedaleké Jesenice. Součástí byl i mini den složek IZS. Děti se tak mohly podívat na práci hasičů, ...

Číst dále

HELPÍKŮV POHÁR - 4. - 5. 5.

21:18:29 16.5.2017 | Prevence

Již druhým rokem podporujeme Helpíkův pohár. Soutěž dětí ze základních škol, které poměřují svoje síly v poskytovaní první pomoci na modelových ...

Číst dále

S podporou

Znak obce Vestec
Logo firmy Knezek
Logo firmy Profiq

Máte zájem nás také podporovat?

Stačí napsat na ltlaskal@adzcr.eu