Přihlášení uživatele

Logo
Doplňková fotka

Intervence při mimořádných událostech

Úvodní fotka Asociace dobrovolných záchranářů Česká republika z.s.

Většinu naší členské základny spojuje jedna jediná věc. Touha pomáhat, ať už zprostředkovaně jako lektoři první pomoci a záchrany osob či jako záchranáři v terénu. Většina našich členů jsou profesionální záchranáři záchranných služeb, hasiči nebo operátoři tísňových linek. Dá se říci, že záchrana osob je jejich denním chlebem. V souvislosti se stále narůstajícím počtem vybavení, technického zabezpečení a hlavně s šířením naší pověsti mezi profesionální veřejnost, bylo jen otázkou času, kdy bude naše vybavení použito pro mimořádnou událost.

První nabídkou spolupráce se již v roce 2010 staly bleskové povodně na Liberecku. Žádost Hasičského záchranného sboru o pomoc v nejhůře dostupných a živelnou katastrofou zdecimovaných oblastí, kde zoufale chyběly skupiny „first responders“ a zdravotnická záchranná služba nebyla schopna uspokojit poptávku po jejích službách. Přesto, že jsme v té době nedisponovali vlastním sanitním vozidlem, měli jsme dostatek vybavení na zřízení stacionární ošetřovny a dvou samostatných zdravotnických skupin, poskytující první pomoc v nejhorších oblastech. To vše s přímou vazbou na zdravotnické operační středisko a na velitele zásahu celé oblasti.

Tato zkušenost z terénu a reálná možnost dalšího nasazení našich záchranářů a techniky při mimořádných událostech podobného charakteru nás donutila k zamyšlení. Posunout naše materiálně technické vybavení, pořízení vlastního sanitního vozidla, spojovacího zařízení a dalšího potřebného ke zlepšení kvality péče o pacienta v terénu? Nebo zůstat pouze preventivní skupinou, která o záchraně přednáší, avšak jí aktivně neprovádí? Jednohlasně jsme se rozhodli pro možnost stát se složkám integrovaného záchranného systému rovnocenným partnerem.

Rok po povodních v roce 2010 jsme se stali hrdými vlastníky staršího sanitního vozidla a díky dřině našich záchranářů při komerčních projektech bylo vybaveno vším potřebným pro práci s pacientem v terénu. Samozřejmostí pak bylo i pořízení radiostanic kompatibilních s operačními středisky integrovaného záchranného systému.

Díky tomuto rozhodnutí jsme se velmi brzy zúčastnili několika pátracích akcí po pohřešovaných osobách či poskytli zdravotnickou podporu při dlouhodobých nasazení záchranných složek. Velkým testem naší připravenosti se pak stali povodně v roce 2013. Zde už jsme se podíleli na evakuaci např. Nemocnice Na Františku, domovu pro seniory SueRayder v pražské Michli, zabezpečovali zdravotnickou podporu ve shromaždišti evakuovaných osob v Litoměřicích či spolupracovali s krizovými štáby na Praze-západ.

Pozitivní ohlasy na naší pomoc a činnosti během těchto povodní se stali hnacím motorem pro další podobné aktivity a rozšíření vybavení.

Současnost

O roce 2016 můžeme říci, že se stal zlomovým pro celou asociaci. Vytvoření a postavení mobilního centra prevence a osvěty první pomoci v podobě autobusu, počítá i s jeho nasazením coby zázemím a mobilní ošetřovnou pro živelné pohromy či dlouhodobé zásahy. Stáváme se tak naprosto autonomním a samostatným záchranným týmem, který v případě nasazení ničím nezatěžuje zasaženou oblast. V kombinaci s nasazením nafukovacího záchranného stanu jsme schopni vytvořit předsunuté zdravotnické pracoviště, azyl pro záchranáře a hlavně jsme schopni pracovat v epicentru zasažené oblasti s možností okamžitého přesunu. Nutno podotknout, že díky tomuto vybavení se stáváme zcela unikátními a momentálně probíhají jednání s Hasičským záchranným sborem ČR o zařazení našeho intervenčního týmu mezi rovnocenné složky integrovaného záchranného systému.

Vzhledem ke stále rostoucím požadavkům na techniku nejen na intervenci, ale i na preventivní a vzdělávací činnost, účast na cvičeních a vzdělávacích projektech, bylo v letošním roce požádáno o podporu a možné převedení nepotřebné či nevyhovující techniky. Po předložení našich referencí a po dlouholetých společných projektech na poli prevence a vzdělávání získáváme terénní automobil Santana Anibal PS 10, k plánované zástavbě do podoby sanitního vozidla a stařičký Volkswagen Transporter čtvrté generace, který je současně svépomocí přestavován na technické vozidlo pro transport záchranného stanu, generátoru, cateringu a dalších věcí nutných pro zajištění nasazení intervenčního týmu. Oba vozy jsme získali od Policie ČR převážně díky naší každoroční účasti na spolupořádaném Testu odolnosti. Kolébka naší soutěže SOS, Karlovy Vary, potažmo jejich zdravotnická záchranná služba, pak bezúplatně převedla sanitní vozidlo Mercedes Benz Sprinter. Tento se pak stává důstojným vozidlem s možností šetrného transportu i vážně nemocného pacienta.