Přihlášení uživatele

Logo
Doplňková fotka

Kurz Extended Combat Medical Skills

16:21:22 2.7.2022 | Vzdělávání složek IZS
Úvodní fotka Asociace dobrovolných záchranářů Česká republika z.s.

Umění našich maskérů poranění je vcelku známé a má velkou historii. Kořeny naší skupiny zajišťující přípravu reálných modelových situací sahají již k prvnímu ročníku SOS v roce 2008. Postupem času jsem byli nuceni vyvinout postupy pro odolné maskování, které snese i přímé zásahy zasahujících bez poškození samotného poranění. Proto jsme již dávno opustili tvarování ran pomocí maskérského těsta a nasadili mnohem trvanlivější materiály. Pro samotnou realizaci takové situace nestačí pouze hezky vymodelovaná rána, ale je třeba i komplexní příprava místa události, herecký výkon samotného figuranta a případně dalších herců. Jen tak docílíme potřebného dopadu na zasahující záchranáře. Pouze tak lze záchranáře otestovat v co nejreálnějších podmínkách zásahu a ověřit jeho psychickou a odbornou připravenost. No a když se dají dohromady naši maskéři a lektoři Simulačního centra KARIM 1. LF UK ÚVN vznikne velmi povedená situace pro výcvik armádních zdravotníků a záchranářů Armáda České republiky, při kurzu Extended Combat Medical Skills. Při závěrečné modelové situaci jsme pro frekventanty kurzu pomohli se zřízením praporního obvaziště v podobě záchranného stanu, energocentra a vybavením mobiliářem. Prvně jsme proto po dlouhé době a po rekonstrukci vyvezli i náš speciál pro týlové zabezpečení Avia A 31. Díky němu jsme pak plně nezávislí a schopní práce kdekoliv v terénu s vlastními zdroji. Po zabydlení a vybavení polní ošetřovny a namaskování všech raněných může situace začít. V nedalekém objektu dochází k napadení vojáků samostatným střelcem, výbuchy granátů a zvuk střelby se nese na kilometry daleko. Na místě zůstává jen zvířený prach a dým, sténání přeživších a volání o pomoc. Zásahová jednotka vcelku rychle a bez potíží zneškodňuje pachatele, čistí prostor, objevuje raněné. Aktivace zdravotníků je otázkou okamžiku, následuje boj o život přeživších, určení priorit jejich odsunu, zajištění nejzákladnějších životních funkcí a transport na vzdálené pracoviště. Zde se pak rozjíždí ta pravá válečná medicína, přes velké množství zdravotníků a raněných, stísněné prostory a omezené prostředky, zde vládne naprosto skvělá koordinace každého kroku. Raněným se dostává té nejlepší možné péče. Na místo míří záchranné vrtulníky aby raněné vojáky dostali do nejbližších, zděných nemocnic. Jeden však boj o život, obklopen anděli v maskáčích s červeným křížem na rameni, prohrává. I to patří k práci záchranářů. Po předání posledního pacienta a přípravě pracoviště pro další možnou aktivaci následuje závěrečné vyhodnocení. Pro nás to byl smysluplně využitý čas. Čas kdy nás realizace nejen baví, ale dává i smysl, protože pomáháme připravovat naše strážce na to nejhorší. Díky za možnost býti při tom.

I vy máte možnost nahlédnou, jak takový výcvik probíhá.
https://www.youtube.com/channel/UCrddhabt5DOEiAD015XAUfA