Přihlášení uživatele

Logo
Doplňková fotka

Návštěva ŽS Ohrobec

15:04:06 24.5.2022 | Prevence
Úvodní fotka Asociace dobrovolných záchranářů Česká republika z.s.

Tour po školách a školkách dnes pokračovala v základní škole v Ohrobci. Místní školička má šest tříd a naším úkolem bylo seznámení jejích žáku se základy první pomoci a předvedením techniky používané k záchraně osob. Velkým zpestřením pak byla účast našeho čtyřnohého záchranáře Forse, který ukázal jak probíhá výcvik záchranářských psů. Z techniky jsme tentokrát vyvětrali našeho Mamuta a samozřejmě Žábu s vybavením pro technickou záchranu u dopravních nehod. Na učebně nemohlo chybět seznámení se základy první pomoci a nácvik resuscitace. Dětičky neskrývaly své nadšení a zasypávali nás řadou dotazů a vše si museli vyzkoušet, potěžkat, nebo alespoň osahat. Celé dopoledne bylo moc príma a i počasí nám přálo. Odměnou pak bylo občerstvení v podobě domácího koláče a bábovky. Velmi rádi se sem vrátíme.