Přihlášení uživatele

Logo
Doplňková fotka

Trénink dělá mistra

17:10:15 22.8.2021 | Ostatní
Úvodní fotka Asociace dobrovolných záchranářů Česká republika z.s.

Na jeden víkendový den jsme se v našem naplněném prázdninovém programu sešli k prohloubení našich vědomostí. Cílem školení bylo prověření schopností našich nováčků a opakování naučeného u našich starších kmetů. Dopolední program patřil teoretické přípravě u nás v našem výcvikovém centru. Na programu byla témata jako monitorování životních funkcí, diagnostika, celkové vyšetření, zástava krvácení a samozřejmě laická i profesionální resuscitace. Dopoledne jsme vyrazili aplikovat naučené poznatky do terénu, konkrétně na vrakoviště. Pánové z autocentra Dobřejovice opět ochotně vyšli vstříc a nachystali nám dva vozy k likvidaci. Na nich jsme si vyzkoušeli nejen naše nové vybavení pro technický tým, ale probrali jsme si krok po kroku strategii a taktiku zásahu u dopravních nehod. Vzhledem ke specifické činnosti, kdy náš technický tým dozoruje nad motoristickým sportem a jedná se pouze o dvoučlenný tým, je nutná naprostá souhra nejen mezi sebou, ale i se zdravotnickým týmem. Z tohoto důvodu jsou naši zdravotníci, včetně lékaře seznamováni s prací technického týmu a naopak. Vzniká tak vzájemná zastupitelnost, která vede k rychlejšímu zvládnutí celé situace ve prospěch zraněného. Všichni účastníci školení tak byli seznámeni s možnostmi protipožárního zabezpečení, vedení hasebního zásahu, zajištění zdravotnické pomoci raněnému, způsoby vyproštění za využití všech pomůcek a vybavení a následné lékařské zajištění před předáním pacienta. Vzhledem k tomu, že jsme měli na školení velkou část nováčků, bylo toto školení víceméně teoretické s praktickým nácvikem. Na závěr jsme připravili složitější modelovou situaci, která vybrané frekventanty kurzu dokonale potrápila.