Přihlášení uživatele

Logo
Doplňková fotka

Cvičení Vlak 2018

13:35:58 5.10.2018 | Intervence
Úvodní fotka Asociace dobrovolných záchranářů Česká republika z.s.

Dne 3. 10., krátce po jedenácté hodině dopolední, se na operační středisko hasičů dovolávají první svědci výbuchu vagónu osobního vlaku s žádostí o pomoc. V první chvíli není jasný počet raněných a mrtvých cestujících a na místo okamžitě vyjíždí první jednotky drážních hasičů a policie. Operační středisko hasičů okamžitě předává informaci záchranné službě, která upozorňuje své výjezdové skupiny a na místo vyráží inspektor provozu a posádka RLP. Po kontaktu s velitelem zásahu je podána situační zpráva a je spuštěn traumaplán. Na místě je dle prvotních informací na dvacet pět závažně raněných osob.V časovém horizontu dvaceti minut je na místo postupně vysláno několik jednotek pražských hasičů, další síly policie ČR a celkem šest sanitních vozidel a univerzální záchranný modul. S velitelem zásahu HZS Praha je vzhledem k nedostupnému místu vybráno shromaždiště raněných osob vzdálené zhruba čtvrt kilometru daleko, pod mostem ul. Záběhlická. Je zde dostatek prostoru pro zřízení sekundárního třídění, postavení nafukovacího stanu pro potřeby pracoviště neodkladné péče a umístění autobusu k ošetření a potřebnému zázemí pro nezávažně raněné. Celé shromaždiště raněných je koordinováno vedoucím lékařem, který zůstává v úzkém radiovém kontaktu s velícími zásahu. Zároveň je zřízen štáb velitele zásahu za účasti vedoucího zdravotnické složky a celý prostor je rozdělen na úseky pro jeho nepřehlednost a rozsáhlost. Vedoucí zdravotnické složky rozhoduje o umístění předsunuté skupiny RLP přímo k vlaku s pověřením potřebného zajištění vyproštěných přeživších, asistenci při transportu a naložení na speciální kolejové platformy drážních hasičů. Na těchto je pak prováděn transport na vzdálené pracoviště neodkladné péče. Zde je pacientům poskytnuta komplexní péče a zajištění vitálních funkcí včetně psychologické první pomoci příslušníky HZS. Po komunikaci s operačním střediskem jsou přesouváni do zdravotnických zařízení dle závažnosti jejich zranění. Poslední ranění jsou odsunuti na hranici jedné hodiny od přijetí výzvy od prvních volajících.

Nelehkým úkolem a spoluprací nás pověřil náš dlouholetý partner HZS SŽDC. Připravované cvičení k prověření jejich akceschopnosti při mimořádné události s hromadným postižením osob bylo třeba pro reálnost doplnit zdravotnickou složkou. Aby nedošlo k zatížení ZZS hl. města Prahy, padla volba spolupráce na nás. A my, protože se výzev nebojíme, jsme tento úkol s pokorou a odhodláním přijali. Pro nás úkol znamenal převzetí činností v celém rozsahu se všemi úkoly, které práce záchranné služby při hromadném postižení osob přináší. Jednalo se o obrovský nápor a zkoušku našeho materiálně technického vybavení a lidské kapacity, tak abychom při cvičení neochudili další cvičící složky o zaběhlé zvyky, tradice a reálnost.

Modelová situace zaměstnala celkem na padesát reálně maskovaných osob, které bylo třeba zachránit po simulovaném výbuchu vagónu osobního vlaku. Pro reálnost byl vlak dva dny před cvičením skutečně odpálen za dozoru profesionálních pyrotechniků.Celá situace se odehrála v areálu odstavného nádraží jih a zúčastnilo se jí na šedesát zasahujících z HZS SŽDC, Policie ČR, HZS hl. m. Prahy a nás.

Za naší organizaci se cvičení zúčastnilo celkem 18 záchranářů, sedm sanitních vozidel a náš autobus. Dále jsme použili nafukovací stan, včetně vytápění, elektrocentrálu a naše vybavení pro hromadné postižení osob.

Rádi bychom poděkovali za možnost a důvěru při tak velkém a zodpovědném úkolu hasičům HZS SŽDC JPO Praha, HZS hl. m. Prahy a Policii ČR za perfektní spolupráci při zásahu a za to že nás vzali jako rovnocenné partnery a v neposlední řadě kolegům ze ZZS hl. m. Prahy za pomoc při realizaci cvičení a za jejich kladné hodnocení naší práce coby pozorovatelů celého cvičení.