Přihlášení uživatele

Logo
Doplňková fotka

Seminář lektorů

15:20:21 30.1.2018 | Prevence
Úvodní fotka Asociace dobrovolných záchranářů Česká republika z.s.

Dne 25. 1. jsme se na žádost BESIPu zúčastnili semináře lektorů pro dopravní výchovu v Sázavě. Cílem bylo představit činnost naší preventivní skupiny a navázaní nových kontaktů při pořádání osvětových akcí pro děti a veřejnost. Hodinový prostor vyhrazený naší prezentaci jsme zaplnili bezezbytku a naše činnost byla velmi kladně hodnocena. Těšíme se na první výsledky a na účasti na dalších zajímavých projektech pro veřejnost.