Přihlášení uživatele

Logo
Doplňková fotka

Cvičný zásah v průmyslovém objektu

12:47:13 22.7.2017 | Vzdělávání složek IZS
Úvodní fotka Asociace dobrovolných záchranářů Česká republika z.s.

Dnes jsme si v rámci pravidelného školení naší členské základny vyhlásili cvičný zásah na pátrání po skupince dětí ztracených v průmyslovém objektu. Požadavek byl na zřízení štábu pro velitele zásahu a zázemí pro pátrajicí. Na místě jsme od velitele zásahu dostali určenou oblast pátrání vzhled k rozsáhlému areálu. Naši psovodi prohledali celou budovu včetně přilehlého prostoru a zdravotníci zajistili a předali k transportu zraněné osoby. U jednoho pacienta s polytraumatem byl zvolen transport pomocí lanové techniky jako šetrnější a bezpečnější. Cílem cvičení je prověření schopnosti komunikace mezi jednotlivými skupinami. Celkem jsme ošetřili tři osoby, z toho dvě nezletilé.